GOSSIP – PHIẾM LUẬN, NHỮNG CÂU CHUYỆN RỈ TAI NHẢM NHÍ KHÔNG CÓ CĂN CỨ NHƯNG VẪN ĐƯỢC TIN VÀO VÀ TRUYỀN BÁ MỘT CÁCH VÔ TỘI VẠ