[ppb_header size=”one” title=”Thông tin liên lạc” slug=”” subtitle=”” width=”100″ textalign=”left” padding=”30″ bgcolor=”” fontcolor=”” custom_css=”” ]Liên lạc với sư cô Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda)[/ppb_header]

[ppb_text_sidebar size=”one” title=”Liên lạc với sư cô Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda)” slug=”” sidebar=”” padding=”30″ custom_css=”” ]Tự Viện Liên Hoa. 2014 Rose Street, Irving, TX. 75061
Email: globalbuddhistedu@gmail.com

[/ppb_text_sidebar]