Tin tức chung

Dhamma01 - Lớp Phật Pháp online

 
 
Ảnh của Dhammananda Pháp Hỷ
Dhamma01 - Lớp Phật Pháp online
Bởi Dhammananda Pháp Hỷ - Thứ sáu, 27 Tháng một 2017, 2:42 AM
 
Lớp học Phật Pháp online

Jan. -  Dec 2017

Đối tượng: cho những người muốn tìm hiểu Phật giáo một cách nghiêm túc & toàn diện, không mang tính tông phái hay pháp môn tổ sư.
Tài liệu tham khảo chính: Tam tạng kinh điển của ba tông phái Phật giáo chính đang hiện hành bao gồm giáo điển Pali hệ của Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada), Đại Tạng Kinh dịch từ nguồn Hán tạng (Mahayana), và một số kinh điển có nguồn gốc Mật thừa hay Kim Cang thừa (Tantrayana). Các nguồn tài liệu này lại được tham khảo, đối chiếu từ những bản dịch khác nhau theo nguồn có sẵn trên trang Veb suttacentral.net; trang Budsas.org và Buddhanet.net
Giảng sư chính: Ni Sư Pháp Hỷ - Dhammananda (Ph.D Buddhology); và sẽ có thêm các vị khách mời.
Cách học: Trực tuyến – tương tác qua mạng: nghe, đọc và đặt câu hỏi –thảo luận online; và offline – những buổi hội thảo hay tổ chức các khóa tu học tập trung 3 lần trong suốt 1 năm khóa học online. Những ngày tu học tập trung sẽ có những hướng dẫn cụ thể cho các pháp hành căn bản của Đạo Phật như phát triển Tứ Vô lượng Tâm, thiền Tứ Niệm Xứ, Chánh Ngữ và Truyền Thông Vô hại (NVC). Ba lần tu học tập trung sẽ được tổ chức ở những vùng – miền khác nhau ở Việt nam. Mỗi lần sẽ kéo dài từ 3- 5 đến 7 ngày.
Học phí: Những bài học online và tương tác qua mạng là hoàn toàn miễn phí; tuy nhiên, những kháo tu học tập trung các học viên sẽ phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong suốt thời gian học tập trung. Ban tổ chức cũng khuyến khích các học viên hay mạnh thường quân thực hành pháp bố thí – cúng dường và phục vụ cho giảng sư và các tăng ni sinh muốn tham dự khóa tu học.

Chương trình học gồm 24 bài giảng online về các chủ đề:

Triết học Phật giáo

Lịch sử truyền bá Đạo Phật

Văn hóa Phật giáo

Phật giáo ứng dụng

Bài 1: Giới thiệu về Đạo Phật.
Bài 2: Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Vị trí của đức tin và sự trải nghiệm.
Bài 3: Sự ra đời của một vị Phật – những phẩm chất làm nên một Bậc Giác Ngộ.
Bài 4 -5: Một vị Phật  hay nhiều vị Phật? Sự phát triển của tư tưởng Phật giáo trong sự tương giao với các trường phái tư tưởng và tôn giáo khác ở Ấn độ, Trung Á và Tây Tạng trước khi truyền bá đến Trung Quốc –VN.
Bài 6-7-8:  Lịch sử phát triển của Phật giáo.
Bài 9-10 -11 Các tông phái Phật giáo đang hiện hành.
Bài 12 – 16 Tam Tạng kinh điển và cốt lõi của Đạo Phật trong cả 3 tông phái.
Bài 17-18: Đạo đức & giáo dục Phật giáo: Phát triển nhân cách vs. phát triển kinh tế.
Bài 19-20: Các giá trị và sáng tạo của Phật giáo & ứng dụng trong đời sống hàng ngày.
Bài 21-24: Thiền Nguyên Thủy – các pháp thiền phổ thông

 

(Chỉnh sửa bởi Đức Nguyễn Minh - Bài viết lúc đầu Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2016, 8:02 AM)

(Chỉnh sửa bởi Đức Nguyễn Minh - Bài viết lúc đầu Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2016, 9:37 AM)

(Chỉnh sửa bởi Đức Nguyễn Minh - Bài viết lúc đầu Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2016, 9:44 AM)

(Chỉnh sửa bởi Đức Nguyễn Minh - Bài viết lúc đầu Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2016, 9:47 AM)