Contact

Contact Info

Call Us

Tel: (+84) 339208360

Email Us

scphaphy@gmail.com

Activity hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ USTương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Our Location

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.