Sự kiện

Các sự kiện sắp diễn ra

Friday, October 6, 2023 / 6:30 AM : 6:00 PM
NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC (KỲ 3)

Stress, lo lắng, bất an, mất ngủ, mệt mỏi là hội chứng lan rộng hiện nay. Đây là hội chứng tâm lý làm con người mệt mỏi, phản ứng tiêu cực với một vấn đề…

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.