Home

Ongoing Programs

Retreats

Special Events

Dhamma Quote

Chỉ khi tu tập định tâm đến mức độ khiến cho tâm yên lặng hoàn toàn (samatha), như mặt hồ phẳng lặng hay như bầu trời trong sáng không một gợn mây, thì trí tuệ mới hiển lộ.

Ayya Dhammananda

Ayya Dhammananda

Yoniso manasikara – Như lý tác ý – nghĩa là đưa tâm đi đúng đường để phiền não không có cơ hội sinh khởi và ch iếm ngự tâm. Ngược lại, nếu tâm thức bị hướng dẫn sai lầm bởi phi như lý tác ý – ayonisa manasikara  nghĩa là ý tưởng thêm thắt vào đối tượng và cảm thọ những phẩm chất mà chúng vốn không có, thì tâm bị chiếm ngự bởi phiền não và bị mất tự do tự tạo do yêu ghét thủ chấp xen vào.

—- Ni sư Pháp Hỷ – Ayya Dhammananda ——

Yoniso Manasikara – Ayya Dhammananda

Yoniso Manasikara – Ayya Dhammananda

Điều phục Tâm để có cuộc sống ung dung tự tại
Thành tựu bảy pháp, này các Tỳ kheo, Sariputta (Xá-lợi-phất) điều phục tâm và Sariputta không để mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Sariputta:

  1. Thiện xảo về định – samadhikusala hoti,
  2. Thiện xảo nhập định – samadhissa samapattikusala
  3. Thiện xảo an trú định – samadhissa thitikusala
  4. Thiện xảo xuất khỏi định – samadhissa vuttanakusala
  5. Thiện xảo trong sự thoải mái về Thiền định – samadhissa kalyanakusala
  6. Thiện xảo trong cảnh giới định – samadhissa gocarakusala,
  7. Thiện xảo trong dẫn phát đến định – samadhissa abhiniharakusala hoti.

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỳ -kheo, Sariputta điều phục tập và Sariputta không để mình bị tâm điều phục
Nguồn: Kinh Điều Phục, IV. Phẩm Chư thiên, Chương 7. Bảy pháp – Tăng Chi Bộ Kinh, Nikaya.

Kinh điều phục

Kinh điều phục

Chào đón tất cả mọi người

Dhammaduta.net là website Phật học do sư cô Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda) điều hành. Chúng tôi hy vọng website sẽ là nơi giúp các bạn tham khảo những nguồn tư liệu, bài giảng quý giá trong quá trình tu học.

Các lớp học

Khóa học thuật ngữ Phật học Pali trong Tam Tạng Thánh Điển
Khóa học: thuật ngữ Phật học Pali trong Tam Tạng Thánh Điển 🌸 Giáo thọ sư: Ni Sư Pháp Hỷ – Tiến sĩ Phật học hệ Pali tại trường Phật học Postgraduate Institute of Pali…
30 mins
Giảng Kinh Nguyên Thủy
Kính gửi tới quý anh chị học viên thông tin lớp giảng kinh Nguyên Thủy do sư cô Pháp Hỷ giảng: *Nội dung của các bài giảng hàng tuần sẽ được thông báo tại nhóm…
Thứ Tư hàng tuần
Miễn phí
Khóa học giảng kinh Trung Bộ (Majjihima Nikaya) do sư cô Pháp Hỷ giảng
Thứ Tư hàng tuần
Miễn phí

Abbot & Monks

Chùa Nguyệt Quang Phật (Sitagu Buddha Vihara) hiện tại là nơi tu tập của nhiều tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhiệm vụ của chùa là cung cấp một trung tâm thực hành thiền Phật giáo Nguyên thủy và nghiên cứu Phật pháp tại Hoa Kỳ, cho cả cư sĩ và tu sĩ, cho cả người phương Tây và người dân tộc châu Á, trong bối cảnh tu viện truyền thống.

Donations

Xin hãy liên hệ trực tiếp với sư cô Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda) thông qua điện thoại hoặc email.

Các bài viết và sự kiện mới nhất

Trải nghiệm Pháp Thế Gian – Phuṭṭhassa loka-dhammehi

Ai cũng muốn sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh và hòa bình, an ổn. Vậy con người đã học cách sống không giận hờn, không oán trách, sống an nhiên và tự tại giữa những đổi thay luân chuyển chưa?

Hỏi đáp thiền – QA12 – Hỏi Đáp Cùng Thiền Sư Pháp Hỷ
Hỏi đáp thiền – QA12 – Hỏi Đáp Cùng Thiền Sư Pháp Hỷ
https://www.youtube.com/watch?v=YzgS9NAP2N8&list=PLPjGPCLdY1k8FOAB3qRy1MZ2_Q-q2PO3R&index=16
Hỏi đáp thiền – QA11 – Hỏi Đáp Cùng Thiền Sư Pháp Hỷ
Hỏi đáp thiền – QA11 – Hỏi Đáp Cùng Thiền Sư Pháp Hỷ
https://www.youtube.com/watch?v=LEQTwWdZ4zQ&list=PLPjGPCLdY1k8FOAB3qRy1MZ2_Q-q2PO3R&index=15
Hỏi đáp thiền – QA10 – Hỏi Đáp Cùng Thiền Sư Pháp Hỷ
Hỏi đáp thiền – QA10 – Hỏi Đáp Cùng Thiền Sư Pháp Hỷ
https://www.youtube.com/watch?v=QP1dZ2iaa-E&list=PLPjGPCLdY1k8FOAB3qRy1MZ2_Q-q2PO3R&index=14

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.