Abbot

The Abbot

Viện chủ - người sáng lập

Đại trưởng lão Sayadaw Ashin Nyanissara sinh ngày 23 tháng 2 năm 1937, tại thị trấn Thegon, Phân khu Pegu, miền trung Myanmar.
Năm bảy tuổi, ngài đến tu viện địa phương để học. Ở đó, ngài đã được dạy dỗ và học kinh điển Phật giáo. Năm mười lăm tuổi, ngài được thọ giới samanera (sa di) và sau đó ở tuổi hai mươi tại Thegon ngài được thọ giới tỳ kheo.
Ngài cũng đã trải qua các kỳ thi sơ cấp, trung cấp và cao cấp về kinh điển Phật giáo Pali vào các năm 1956, 1957 và 1958.
Tới năm 1996, ngài thành lập Sitagu Buddha Vihara ở Austin, TX Hoa Kỳ như một trung tâm truyền bá Sasana ở phương Tây.
Chi tiết về quá trình hoạt động của ngài, xin hãy xem tại website của Sitagu

Các vị trưởng lão - thượng tọa khác

Sayadaw Ashin Mahosadha Pandita

Hướng dẫn thiền tập

Sayadaw Dr. Ashin Ariyadhamma

Thượng tọa - trụ trì

Ashin Cintita Dinsmore

Thành viên

Ashin Aggadhamma

Thành viên

Ashin Saccanyana

Thành viên

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.