Thượng tọa - trụ trì
Brief info

Thượng tọa Ashin Ariyadhamma sinh ngày 15 tháng 5 năm 1960 tại U Tun Mhin và Daw Po (Mhinpo Ricemill) ở làng Kyaung Gone, Toungoo Township, Bago Division, Myanmar, là con thứ ba trong bốn người con trai của họ. Ngài học tại trường tiểu học Kyaung Gone State, Trường trung học Nat Sin Gone State, trường trung học số (1) State ở Toungoo, Cao đẳng khu vực Bago và Đại học Rangoon. Năm 1980, ông nhận bằng Cao đẳng thú y và chăn nuôi tại Trường Cao đẳng Khu vực Bago và bằng Cử nhân động vật học tại Đại học Khoa học và Nghệ thuật Yangon năm 1982.

Thượng tọa Ashin Ariyadhamma thọ giới tỳ kheo trọn vẹn với trưởng lão Ashin Pannacakka (Aggamaha Kammatthanacariya) làm thầy truyền giới vào ngày 19 tháng 10 năm 1986. Ngài đã được giáo dục tu sĩ sớm tại Tu viện Mahagandhayon ở Amarapura trong bốn năm, nơi Ngài phục vụ trong Văn phòng Đăng ký, và tại Shwe Tu viện Hin Tha ở Sagaing Hills trong năm năm, nơi ông cũng giảng dạy. Ngài cũng hướng dẫn thiền định tại Thaung Gone Sasana Yeiktha và Zephupin Sasana Yeiktha.

Để ghi nhận công việc truyền giáo của mình ở nước ngoài, Tiến sĩ – trưởng lão Ashin Ariyadhamma đã được Cộng hòa Liên bang Myanmar vinh danh với danh hiệu “Aggamahasaddhammajotikadhaja” vào Ngày Độc lập Myanmar lần thứ 71, vào ngày 4 tháng 1 năm 2019.

Chi tiết tiểu sử ngài Ashin, xin hãy xem tại: http://sitagu.org/austin/About/Ariyadhamma/Ariyadhamma.html

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.