All Team

Ashin Saccanyana

Thành viên

Ngài đã tu học tại Tu viện Oo Yin, Tu viện Tipitaka Mahagandhayon (Yangon), Học viện Phật giáo Quốc tế Sitagu, (Sagaing-Myanmar), Đại học Pune và Cao đẳng Somaiya, ở Ấn Độ. Năm 21 tuổi,…

Ashin Aggadhamma

Thành viên

Maung Aung được gặp đại trưởng lão Sitagu Sayadaw lần đầu khi ngài mới 5 tuổi. Cha mẹ ngài lúc đó rất nghèo, và khi tu sĩ Sitagu Sayadaw rời rừng để trở về với…

Ashin Cintita Dinsmore

Thành viên

Ngay sau khi kết hôn và trở thành cha của hai trong số ba người con, ông trở thành giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học Nam Illinois ở Carbondale. Sau khi ly…

Sayadaw Dr. Ashin Ariyadhamma

Thượng tọa - trụ trì

Thượng tọa Ashin Ariyadhamma thọ giới tỳ kheo trọn vẹn với trưởng lão Ashin Pannacakka (Aggamaha Kammatthanacariya) làm thầy truyền giới vào ngày 19 tháng 10 năm 1986. Ngài đã được giáo dục tu sĩ…

Sayadaw Ashin Nyanissara

Viện chủ - Người sáng lập

Ngài đã trải qua các kỳ thi sơ cấp, trung cấp và cao cấp về kinh điển Phật giáo Pali vào các năm 1956, 1957 và 1958. Tới năm 1996, ngài thành lập Sitagu Buddha…

Sayadaw Ashin Mahosadha Pandita

Hướng dẫn thiền tập

Năm 1952, ở tuổi 11, ngài được nhận vào Tu viện Mahagandayon, ở thành phố Amarapura, để theo học với đại sư Sayadaw Ashin Janakabhivamsa, người nổi tiếng với tác phẩm Bartha Tika (một chú…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.