Hướng dẫn thiền tập
Brief info

Trưởng lão Sayadaw Ashin Mahosadha Pandita sinh ngày 5 tháng 2 năm 1942 tại làng Ba-Shoe, Thị trấn Butalin, Quận Monywa, Phân khu Sagaing. Ngài là con út trong sáu người con của U Htwe và Daw Ngwe Yon.

Năm 1952, ở tuổi 11, ngài được nhận vào Tu viện Mahagandayon, ở thành phố Amarapura, để theo học với đại sư Sayadaw Ashin Janakabhivamsa, người nổi tiếng với tác phẩm Bartha Tika (một chú giải phụ của Tipitika).

Ngài từng thực hiện dạy thiền tại chùa những năm 2000.

Chi tiết xin xem tại: http://sitagu.org/austin/About/Pandita/Pandita.html

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.