Privacy Policy

1. GIỚI THIỆU

Dhammaduta (Website URL: https://dhammaduta.net/) là một website phi lợi nhuận do sư cô Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda) thành lập với mục đích giới thiệu tới mọi người lời giảng của Đức Phật. Xin hãy đọc Chính sách bảo mật để được phép sử dụng tài liệu của chúng tôi

2. Thu thập dữ liệu
Vị trí thu thập dữ liệu

Máy chủ web được lưu trữ tại Cloud Service ở Singapore. Nhà cung cấp của chúng tôi (Digital Ocean) tuân thủ “bảo vệ quyền riêng tư” của EU/US, đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn và tuân thủ GDPR. Để biết thêm, xin hãy xem về chính sách bảo mật của Digital Ocean

Dữ liệu đăng ký

Nếu bạn đăng ký ở website của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin username và địa chỉ email và bất cứ thông tin nào bạn điền vào hồ sơ người dùng. Bạn có thể xem, sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào (trừ việc thay đổi username của bạn). Người quản trị web cũng có thể nhìn thấy và sửa các thông tin này.

Dữ liệu mua sắm

Website không có dịch vụ bán hàng.

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên website, chúng tôi thu thập dữ liệu để hiển thị trên các form bình luận, đồng thời có thể có cả địa chỉ IP lẫn trình duyệt bạn dùng để ngăn chặn và/hoặc phát hiện hành vi spam.

Form liên lạc

Chúng tôi không sử dụng form liên lạc mà chỉ đưa thông tin liên lạc.
Trong trường hợp nâng cấp ở tương lại, mọi form liên lạc được thực hiện ở website sẽ được gửi về email cá nhân của sư cô Pháp Hỷ được hỗ trợ bởi dịch vụ email Google, Microsoft. Mọi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được xử lí bởi Google / Microsoft.

Google Analytics

Hiện tại chúng tôi không sử dụng Google Analytics  hay bất cứ dịch vụ analytic nào khác để theo dõi hoạt động của website. Do vậy không có bất cứ dữ liệu cá nhân nào được thu thập và lưu trữ.

Các trường hợp sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không có trường hợp nào sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng

3. Nội dung nhúng vào website

Các trang của site này có thể bao gồm các nội dung được nhúng vào, ví dụ như các video YouTube. Nội dung nhúng vào từ các website khác hành xử giống như cùng nội dung đó khi bạn vào website gốc.

Các website chứa nội dung được chúng tôi nhúng có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies hay theo dõi bất cứ hành xử nào của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản đã đăng  nhập vào các website đó. Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách các dịch vụ chúng tôi sử dụng:

YOUTUBE

Chúng tôi sử dụng video YouTube để nhúng vào webiste của chúng tôi. YouTube có cookie và privacy policies riêng của nó mà chúng tôi không quản lý/điều khiển. Hãy xem privacy policy của YouTube ở đây: YouTube Privacy Policy.

FACEBOOK

Hiện tại chúng tôi chưa sử dụng các plugin của Facebook.

Khi sử dụng các plugin của Facebook, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo cụ thể việc sử dụng. Facebook cũng có privacy policy riêng của họ mà chúng tôi không điều khiển/quản lý. Để tham khảo privacy policy của Facebook xin hãy xem trang Facebook Privacy Policy .

4. COOKIES

Website chỉ lưu lại các cookies tối cần thiết cho người dùng và không lưu thêm bất cứ cookie nào khác.

5. Những đối tượng truy cập dữ liệu của bạn

Nếu bạn không phải là người dùng đã đăng ký thành viên, không có dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể giữ hoặc xem của bạn

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký thành viên, hồ sơ cá nhân của bạn có thể được truy cập bởi:

  • Các quản trị viên của website.
  • Các hỗ trợ viên khi họ (vì lý do hỗ trợ) cần để lấy thông tin về tài khoản người dùng và truy cập.
6. Truy cập dữ liệu từ bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba để tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như email, tên.

7. Dữ liệu của bạn được giữ bao lâu?

Khi bạn bình luận, hoặc chỉnh sửa dữ liệu ở hồ sơ cá nhân của bạn, dữ liệu đó sẽ còn mãi cho tới khi bạn tự thay đổi, xóa đi hoặc yêu cầu được xóa đi.

Trừ username,  các thông tin khác ở hồ sơ cá nhân của bạn đều có thể bị thay đổi, xóa.

8. Các biện pháp bảo mật

Trong trường hợp rò rỉ dữ liệu, quản trị hệ thống sẽ lập tức thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo toàn vẹn hệ thống, sẽ liên lạc với người dùng bị ảnh hưởng và sẽ reset mật khẩu nếu cần thiết.

12. Sửa đổi

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Khi chúng tôi sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cập nhật trang này cho phù hợp và yêu cầu bạn chấp nhận các sửa đổi để được phép tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.