Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

PHẬT GIÁO CÓ PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO KHÔNG?

Vị trí của Đức tin vs. sự trải nghiệm Khi tìm kiếm một tôn giáo, người ta liệt kê Đạo Phật là một  trong những tôn giáo. Khi tìm kiếm một hệ thống triết lý xoay quanh những vấn nạn của nhân sinh và thế giới, người ta cũng thấy Phật giáo cống hiến nhiều điểm hữu ích để tham…

Read More

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.