Giới thiệu về Dhammaduta

Giới thiệu chung

Dhammaduta nghĩa là thông điệp Phật pháp. Với mục tiêu duy trì và lan tỏa chánh Pháp mang lại lợi lạc cho con người và xã hội, chúng tôi nỗ lực mang tới cho các bạn những nội dung, thông điệp đúng đắn, chính xác về Phật Pháp theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy.

Học Phật, Tu Phật là để giúp chúng ta sống có mực thước (giới Siila); trở nên trầm tĩnh (Định – Samadhi), và sáng suốt (Tuệ – pannaa). các tiêu chí này được biểu hiện trong 1) Nội tâm trầm tĩnh, sáng suốt; 2) Trong ứng xử thể hiện sự mực thước, trầm tĩnh; và 3) Trong công việc cũng thể hiện được sự mực thước, trầm tĩnh và sáng suốt.

Nội dung trong website sẽ bao gồm cả hai lĩnh vực: Pháp Học và Pháp Hành. Chúng tôi mong rằng sự kết hợp hài hòa giữa học Pháp và hành Pháp trong đời sống hàng ngày sẽ góp phần mang lại an lạc, hạnh phúc cho mọi người.

Trong tâm từ.

Ni sư Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda)

Our Gallery

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.