Thành viên
Brief info

Ashin Cintita (hay còn gọi là Tỳ kheo Cintita Dinsmore) John Dinsmore sinh ra ở San Francisco, California trong một gia đình không theo tôn giáo. Ông lấy bằng tiến sĩ ngôn ngữ học tại Đại học California ở San Diego và bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Kansas.

Ngay sau khi kết hôn và trở thành cha của hai trong số ba người con, ông trở thành giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học Nam Illinois ở Carbondale. Sau khi ly hôn, ông làm việc trong thế giới doanh nghiệp, nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, điều này đã đưa ông đến Austin, Texas.

Năm 2001, Ashin Cintita từ giã sự nghiệp ở tuổi 51 để cống hiến hết mình cho việc thực hành Phật giáo và sau đó là giảng dạy, điều mà ông đã làm kể từ đó. Ông đã trải qua một năm rưỡi tại Thiền viện Tassajara ở California, theo truyền thống Thiền Nhật Bản của Suzuki Roshi, người sáng lập Trung tâm Thiền San Francisco. Trở về Austin, ông được thụ phong Thiền sư vào năm 2003 tại Trung tâm Thiền Austin, nơi ông đã giúp thành lập vài năm trước đó. Ông đã sống, tu tập và giảng dạy tại Austin Zen Center trong sáu năm trước khi quyết định xuất gia theo phái Nam Tông.

Năm 2009, theo lời mời của Ashin Ariyadhamma, Ashin Cintita đến Myanmar và được Sitagu Sayadaw tấn phong tỳ khưu. Ngài sống ở Myanmar trong mười ba tháng trước khi trở về Austin.

Link tiểu sử của ngài: http://sitagu.org/austin/About/Cintita/Cintita.html

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.