Thành viên
Brief info

Ngài sinh ra Maung Myo vào năm 1968 tại ngôi làng nhỏ Nat Kyi Chaung ở bang Mon, miền nam Myanmar.

Maung Aung được gặp đại trưởng lão Sitagu Sayadaw lần đầu khi ngài mới 5 tuổi. Cha mẹ ngài lúc đó rất nghèo, và khi tu sĩ Sitagu Sayadaw rời rừng để trở về với vị thầy của mình ở Mandalay bốn năm sau khi đến, họ đã yêu cầu ngài Sitagu Sayadaw (lúc đó còn là một vị tu sĩ trẻ) trở thành cha mẹ nuôi của cậu bé Maung Myo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục và rèn luyện tâm linh của cậu.

Maung Myo thọ giới Tỳ kheo và được pháp danh là Aggadhamma vào năm 1988. Ông đã học ở Ấn Độ trong 5 năm và lấy bằng Tiến sĩ. về Triết học Pali năm 2007 tại Đại học Hindu Varanasi. Vào năm 2013, ngài đã chuyển đến Austin, Texas, nơi ngài ấy cư trú tại Tịnh xá Sitagu Buddha.

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.