Thành viên
Brief info

Ashin Saccanyana sinh ngày 7 tháng 7 năm 1979, tại U Chit tin và Daw Mi Mi Lay, ở làng War Yone Lell, Thị trấn Yedashe, Phân khu Bago, Myanmar. Ngài học tại trường Tiểu học của chính phủ cho đến lớp Năm.
Năm 12 tuổi, ngài được thọ giới samanera (sa di) và sau đó được thọ giới cao hơn với tư cách là một nhà sư Phật giáo ở tuổi 20 ở Yedashe, tại trung tâm thiền định trong rừng Hman Pya Taung.

Ngài đã tu học tại Tu viện Oo Yin, Tu viện Tipitaka Mahagandhayon (Yangon), Học viện Phật giáo Quốc tế Sitagu, (Sagaing-Myanmar), Đại học Pune và Cao đẳng Somaiya, ở Ấn Độ.
Năm 21 tuổi, Ngài đã vượt qua kỳ thi Dhammacariya (Bậc thầy về Dhamma) do chính phủ Miến Điện tổ chức. Ngài đã được trao tặng danh hiệu danh dự Sasanadhaja Dhammacariya, Bằng cấp của Vinayavidu, của Vinayadika Dhmmacariya, của Nikayujjotakasamiti Ubatovibhangadhara, và đã hoàn thành bằng Thạc sĩ của Đại học Pune ở Ấn Độ và nhận bằng Tiến sĩ Triết học của Đại học tiếng Phạn Kavikulaguru Kalidas, ở Mumbai, Ấn Độ.

Thông tin chi tiết xin xem tại: http://sitagu.org/austin/About/Saccanyana/Saccanyana.html

Leave a comment

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.