Events for December 2023

Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

1 event,

Khóa thiền Vipassana online 3

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.