Giảng Kinh

Khóa học thuật ngữ Phật học Pali trong Tam Tạng Thánh Điển
Khóa học: thuật ngữ Phật học Pali trong Tam Tạng Thánh Điển 🌸 Giáo thọ sư: Ni Sư Pháp Hỷ – Tiến sĩ Phật học hệ Pali tại trường Phật học Postgraduate Institute of Pali…
30 mins
Giảng Kinh Nguyên Thủy
Kính gửi tới quý anh chị học viên thông tin lớp giảng kinh Nguyên Thủy do sư cô Pháp Hỷ giảng: *Nội dung của các bài giảng hàng tuần sẽ được thông báo tại nhóm…
Thứ Tư hàng tuần
Miễn phí
Giảng kinh Tăng Chi
Giảng kinh Tăng Chi (Angutara Nikaya) do ni sư Pháp Hỷ giảng
Chưa xác định
Miễn phí
Giảng kinh Tương Ưng (Samyutta Nikaya) do sư cô Pháp Hỷ đứng lớp
Chưa xác định
Miễn phí
Khóa học giảng kinh Trung Bộ (Majjihima Nikaya) do sư cô Pháp Hỷ giảng
Thứ Tư hàng tuần
Miễn phí
Giảng Kinh Trường Bộ
Giảng các bài ở trường bộ kinh (Digha Nikaya)
Chưa xác định
Miễn phí

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.