Events for July 16, 2024 - July 16, 2024

Giảng kinh Trung Bộ

Các bài giảng kinh Trung bộ của Ni sư Pháp Hỷ trong khóa học Giảng Kinh Nguyên Thủy vẫn tiếp diễn vào thứ Tư hàng tuần cho tới lúc kết thúc.  

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.