Events for February 2024

Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

2 events,

Giảng kinh Trung Bộ

Khóa học thuật ngữ Phật học Pali trong Tam Tạng Thánh Điển

2 events,

3 events,

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.