Events for July 16, 2024 - July 16, 2024

Khóa thiền Vipassana online 3

Thông báo khóa thiền Vipassana (online) số 3 Thời gian khai giảng Ngày 16/10/2023 Thời gian học 3 tháng liên tục, từ 5h00 đến 6h30, từ thứ Hai đến thứ Bảy Hình thức học Học…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.