Pháp hành (Patipatti Dhamma)

Pháp hành

THIỀN RẢI TÂM TỪ

Giảng sư: Ni sư, Tiến sĩ Pháp Hỷ Ngày giảng: 21/04/2023 – Lớp thiền Tứ Niệm Xứ (khóa 2) Người ghi: Diệu Tuệ (Nguyễn Thị Minh Nguyệt) Chỉnh sửa: Tịnh Hảo (An Văn Tân) Tu…

QUÁN VÔ THƯỜNG – NIỆM CHẾT

Giảng sư: Ni sư, Tiến sĩ Pháp Hỷ Ngày giảng: 24/04/2023 – Lớp thiền Tứ Niệm Xứ (khóa 2) Người ghi: Diệu Tuệ (Nguyễn Thị Minh Nguyệt) Chỉnh sửa: Tịnh Hảo (An Văn Tân) Hôm…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.