Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

The connection between atta and dukkha

The Connection Between Atta and DukkhaBuddhist Analysis of Human Experience and the Ways to Transcend Unsatisfactoriness Bhikkhuni Dhammanandā(Ven. Pham T. Minh Hoa)  A Thesis submitted to the Postgaduate Institute of Pāli & Buddhist Studies,University of…

Bậc chân nhân – Sappurisa

Trong Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Mn. 110) đức Phật dạy chúng Tỳ khoe phân biệt giữa người vô đức, một người bất chánh (asappurisa): “Người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh? Ở đây, này…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.