Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

Vì sao học Phật?

Đạo Phật là một triết lý sống và được thực hành ở Ấn độ từ 2560 năm trước, bắt đầu từ sự kiện một ẩn sĩ có tên Gotama giác ngộ dưới cây Bồ Đề…

Dharma (P. Dhamma)

Sau khi đức Phật giác ngộ, ngài thấy pháp là điều cao thượng nhất, là đối tượng duy nhất đáng để một bậc giác ngộ đảnh lễ, tôn kính. Những tuần lễ sau đó, vị…

Những hiểu nhầm về Thiền

Thiền – Chan – meditation – Zen, thiền –na (jhāna in Pali, dhyana in Sanskrit) là những từ khác nhau để chỉ về một cách thực hành thanh lọc tâm rất quan trọng trên con…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.